วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด