ลงพื้นที่ปรับพื้นที่สองข้างทางถนนสายลูโบะลาบี

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

28 เม.ย 2564 เวลา 09.00 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกอบต.โละจูดมอบหมายให้ นายสมนึก ศรีคำขวัญ ผู้ช่วยนายช่างโยธา กองช่างอบต.โละจูด ลงพื้นที่ปรับพื้นที่สองข้างทางถนนสายลูโบะลาบี หมู่ 4 บ้านเจ๊ะเด็ง ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส