โครงการประชาคมก่อสร้างประปาผิวดิ

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

          โครงการประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านนูโร๊ะ ตามโครงการก่อสร้างประปาผิวดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564