ลงพื้นที่สำรวจช่องทางชายแดนระหว่างไทย -มาเล

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกอบต.โละจูด ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่8 และชุดชคต.ตำบลโละจูดลงพื้นที่สำรวจช่องทางชายแดนระหว่างไทย -มาเล บ้านสระ และบ้านแลเบะ หมู่8 ตำโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส