ลงพื้นที่ ซ่อมแซมผิวถนนหมู่ที่ ๗ บ้านโละจูด

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกอบต.โละจูด มอบหมายให้ทีมงานกองช่างอบต.โละจูด ลงพื้นที่ ซ่อมแซมผิวถนนหมู่ที่ ๗ บ้านโละจูด และหมู่ที่ ๘ บ้านสาวอ ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส