โครงการส่งเสริมการเลี้ยงชันโรงภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

เมื่อวันที่ 22 และ 27 - 28 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยตำบล วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูดได้จัดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงชันโรงภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลโละจูด ณ.ที่ ศาลาเอนกประสงค์บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่9 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส