ลงพื้นที่เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจผู้กักตัว

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกอบต.โละจูด รองนายกอบต.โละจูด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปอบต.โละจูด งานสวัสดิการสังคมอบต.โละจูด และสมาชิกหมู่4 หมู่ 5 หมู่ 7 ลงพื้นที่เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจผู้กักตัว