ทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

วันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด จิดอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนา