ข้าร่วมเป็นประธานเปิด โครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยโรคติดต่ออย่างยั่งยืน

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

 

         วันที่​ 5 กรฎาคม 2566​ เวลา​ 09.30 น. นายซู​ล​กี​ฟรี​ เ​จ๊ะ​มา​มะ​ นายก​องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​โละ​จูด​ มอบหมายให้​นาย​มาหา​มะ​ดน​นียา​ บิน​อู​เซ็ง​ ​รองนายก​ เข้าร่วมเป็นประธานเปิด โครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยโรคติดต่ออย่างยั่งยืน รพ.สต.บ้านนูโร๊ะ ประจำปี 2566 ซึ่ง รพ.สต. บ้านนูโร๊ะเป็นผุ้ดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนูโร๊ะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.โละจูด