เข้าร่วมประชุมงานสืบสานวัฒนธรรมอำเภอแว้ง

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ
      วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:00 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด มอบหมายให้รองนายก พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานอบต.เข้าร่วมประชุมงานสืบสานวัฒนธรรมอำเภอแว้ง ที่จัดขึ้นในวันที่ 13 - 22 กรกฎาคม 2566 เพื่อชี้แจงรายละเอียดงาน และมอบหมายงาน ณ ห้องประชุมอบต.โละจูด