ร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมความพร้อมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด เชิญหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมความพร้อมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูด

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด