ประชุมหาหารือและมอบหมายงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 4 มกราคม 2567 นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูด พร้อมข้าราชการ พนักงานจ้างอบต. ประชุมหาหารือและมอบหมายงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูด

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด