ลงพื้นที่พ่นหมอกควันในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูด มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขอบต.ลงพื้นที่พ่นหมอกควันในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตําบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด