ลงพื้นที่ซ่อมไฟสาธารณะ

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูด มอบหมายให้กองช่างอบต.ลงพื้นที่ซ่อมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 1 สายควันแดง และหมู่ที่ 7 บ้านโละจูด และ หมู่ที่ 9 สายโท 4 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด