ประมวลภาพกิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

ประมวลภาพกิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูดพร้อมด้วยสมาชิกสภาอบต. ข้าราชการ และทีมงานเชิงรุก หมู่ 6 และหมู่ 9 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด