ลงพื้นที่มอบเงินเยียวยาเพื่อเป็นทุนให้กับครอบครัวที่เสียชีวิตกับอุทกภัยน้ำท่วม

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567 นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูด พร้อมด้วยชมรมนายกจังหวัดนราธิวาสได้ลงพื้นที่มอบเงินเยียวยาเพื่อเป็นทุนให้กับครอบครัวที่เสียชีวิตกับอุทกภัยน้ำท่วมครั้งนี้ในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส โดยมีข้อมูลและรายชื่อดังนี้

📌📌รายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย รวมทั้งหมด 14 ราย สูญหาย 1 ราย
1. อำเภอรือเสาะ เสียชีวิต จำนวน 5 ราย คือ
- นางคอตีเยาะ เจ๊ะแล อายุ 89 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 1 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
- นางอาอีเสาะ เจ๊ะบอสู อายุ 63 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 1 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
- นางพิน ชัยลาภ อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 8 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
- เด็กชายมูฮัมหมัดนาบาส มายิ อายุ 2 ปี อายุ 2 ปี ที่อยู่ บ้านลขที่ 27 หมู่ 1 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
- เด็กชายนาซูฮาร์ มายิ อายุ 8 ปี บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 1 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
2. อำเภอเมืองนราธิวาส เสียชีวิต จำนวน 3 ราย คือ
- นายวาเด็ง เปาะเฮง อายุ 68 ปี ที่อยู่ 53 หมู่ 3 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
- นางฆอลีเยาะ มะยีแต อายุ 61 ปี ที่อยู่ 13 หมู่ 1 ถนนเทศบาล 1 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
- นายสตอปา ต๊กซง อายุ 75 ปี ที่อยู่ 6 หมู่ 5 ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
3. อำเภอระแงะ เสียชีวิต จำนวน 4 ราย สูญหาย 1 ราย คือ
3.1 เสียชีวิต 4 ราย คือ
- นายมะชูกรี แมดารู อายุ 44 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 50/1 หมู่ที่ 3 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
- นางสาวนูรา กะนิ อายุ 44 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 1/1 หมู่ที่ 4 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
- นายบัฮรนค์ ลาเต๊ะ อายุ 23 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 113/4 หมู่ที่ 2 ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
- นายมะยายิ อาแวบือซา อายุ 48 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 46/4 หมู่ที่ 2 ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
3.2 สูญหาย 1 ราย คือ
- นายนิกร สะเมาะ อายุ 39 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 73 หมู่ที่ 2 ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
4. อำเภอจะแนะ เสียชีวิต จำนวน 1 ราย คือ
- นายยูกีพลี มะ อายุ 61 ปี ที่อยู่ 97 หมู่ที่ 7 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
5. อำเภอศรีสาคร เสียชีวิต จำนวน 1 ราย คือ
- นายฮาซัน สาแล๊ะ อายุ 36 ปี ที่อยู่ 8/2 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัด ยะลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด