ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอสุคิริน

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 7 มกราคม 2567 นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูด เข้าร่วม(Bantuan Bajir Wilayah Thailand 🇹🇭 🇲🇾)กับคณะมาจากมาเลเซียช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด