เปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09:00 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูดมอบหมายให้นายมาหามะดนนียา บินอูเซ็ง รองนายก อบต.เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนาสังกัดอบต.โละจูด ณ ศูนย์พัฒนาบ้านราษฎร์พัฒนา ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด