เปิดโครงการอบรมป้องกันภัย โรคไข้เลือดออก ร่วมด้วยสมาชิกหมู่ที่ 6 และอาสาสมัครสาธารณสุข บ้านเขาสามสิบ

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 10:00 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูดมอบหมายให้นายมาหามะดนนียา บินอูเซ็ง รองนายก อบต. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมป้องกันภัย โรคไข้เลือดออก ร่วมด้วยสมาชิกหมู่ที่ 6 และอาสาสมัครสาธารณสุข บ้านเขาสามสิบ ณ ที่ทำการบ้านกำนัน หมู่ที่ 6 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด