พิธีเปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (สวนสนุกมารีมาย)

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด ร่วมต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (สวนสนุกมารีมาย) เพื่อเป็นพื้นที่เชื่อมโยงการทำกิจกรรมร่วมกันของคน 3 วัย เด็ก ครอบครัว และผู้สูงอายุ มีพื้นที่จัดกิจกรรมทั้งหมด 9 ฐาน ได้แก่ ฐานสระน้ำฐานเล่นทราย ฐานลานสร้างสรรค์ ฐานลานสร้างสุข ฐานอุโมงค์หรรษา ฐานสไปเดอร์แว้ง ฐานสไลเดอร์ฐานอัศจรรย์ล้อยาง และฐานคัดแยกขยะ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด