ลงพื้นที่ปรับบริเวณพื้นที่ไหลทาง

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น . นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูด มอบหมายให้กองช่าง ลงพื้นที่ปรับบริเวณพื้นที่ไหลทาง ถนนสาย โละจูด - ตาเปาะ หมูที่ 7 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด