ลงพื้นที่มอบเตียง

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูดมอบหมายให้นายมาหามะดนนียา บินอูเซ็ง รองนายก อบต.และทีมงานอบต.ลงพื้นที่มอบเตียงให้กับ นายมะเซ็ง ตาเละ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 4 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด