ลงพื้นที่สำรวจน้ำและให้ความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

นายซูลกีฟรี   เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูด ร่วมด้วยทีมงานอบต.ลงพื้นที่สำรวจน้ำและให้ความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม พร้อมเตือนภัยให้เฝ้าระวังชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตำบลโละจูด(วันที่ 24-27 มกราคม 2567)อาจมีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นใกล้ริมคลองโปรดเฝ้าระวังด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด