ร่วมกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ เจ้าของท่าข้าม

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09:30 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูดมอบหมายให้นายอาหามะ บือราเฮง รองนายก อบต.เข้าร่วมกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ เจ้าของท่าข้าม ในพื้นที่ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
ณ เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด