กิจกรรมการประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่น

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:30 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูด เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ระดับจังหวัด)ประจำปี 2567 (วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านบาลา)
ณ รีสอร์ทประชารัฐ บ้านบาลา หมู่ที่ 5 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด