งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ประจำปี 2567

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูดมอบหมายให้นายมาหามะดนนียา บินอูเซ็ง รองนายก อบต.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ประจำปี 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงแพะ สัตว์ปีกและเกษตรผสมผสาน (เครือข่าย ศพก.) บ้านบาลา หมู่ที่ 5 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด