ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด เป็นประธานเปิดพิธี ในโครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งได้มอบหมายให้กองการศึกษาจัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนา โดยมีนางซัยตูนี โต๊ะมีนา ครูชำนาญการกล่าวรายงาน และครูผู้ดูแลเด็ก ข้าราชการ คณะผู้บริหาร อบต.สมาชิกสภาอบต. พร้อมผู้ปกครองเด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนาตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส และขอบคุณหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 ที่ได้มอบขนมให้แก่เด็กที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด