ร่วมลงนาม mou

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด พร้อมด้วย นายณัฐเชษฐ์ ชูเมืองปลัดอบต.และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงนาม mou ระหว่าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 เรื่องการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 ตําบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด