มอบอินทผาลัมให้กับสมาชิกสภาอบต

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 10:00 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด มอบอินทผาลัมให้กับสมาชิกสภาอบต. นำไปส่งมอบให้มัสยิดในเขตอยต. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมละศีลอดในพื้นที่ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด