พิธีเปิดทำการซื้อ-ขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะ "MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูดพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการส่วนตำบล พนักงานจ้างอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อบต.โละจูดและหน่วยงานราชการในพื้นที่พร้อมด้วยนางสาวมารีแย บือราเฮง ท้องถิ่นอำเภอแว้งร่วมจัดกิจกรรม"MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" ซึ่งเปิดทำการซื้อ-ขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะ ณ บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูด อําเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายประยุทธ ทองพุ่ม นายอำเภอแว้ง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด