ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบข้าวสารเพื่อใช้ในเดือนรอมฎอน 1445

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 11:00 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูดร่วมด้วยนายฮารอฟี เด่นชีวา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบข้าวสารเพื่อใช้ในเดือนรอมฎอน 1445

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด