ลงพื้นที่ต่อเติมไฟถนน

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายซูลกีฟรี  เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูด มอบหมายให้ทีมงาน กองช่างอบต. ลงพื้นที่ต่อเติมไฟถนน สายอนามัย หมู่ที่ 1 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด