ลงพื้นที่ ปรับสภาพถนน

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูด มอบหมายให้ทีมงาน กองช่างอบต. ลงพื้นที่ ปรับสภาพถนน ถนนปากบาง หมู่ที่ 8 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด