เชิญชวนประชาชนทุกหมู่(ชาย)ตำบลโละจูดร่วมกันออกดะวะห์

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

📌📌ประชาสัมพันธ์ นายซูลกีฟรี   เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด เชิญชวนประชาชนทุกหมู่(ชาย)ตำบลโละจูดร่วมกันออกดะวะห์ ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 11:00 น. พร้อมกันที่มัสยิดบ้านนิคม หมู่ 9 บ้านราษฎร์พัฒนา ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด