พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายซูลกีฟรี  เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเป็นผู้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ฯ สำหรับมอบให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และข้าราชการเข้าร่วมในพิธี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด