ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม

ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
? สวมหน้ากากทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน
? เว้นระยะห่างทางสังคม
โควิด19 จะหมดไปถ้าเราร่วมมือกัน
#ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด