ผู้ใดไม่สวมใส่หน้ากาก มีโทษปรับ 20,000 บาท

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

ประชาสัมพันธ์พ่อแม่ พี่ ๆน้อง ๆ ทุกท่าน ก่อนออกจากบ้านโปรดสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
?เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ผู้ใดไม่สวมใส่หน้ากาก มีโทษปรับ 20,000 บาท