ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 นายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง พร้อมเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโละจูด ลงพื้นที่อบต.โละจูด เพื่่่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด 19 และมาตราการป้องกันและลดความเสี่ยงการระบาดของโรค ผ่านเสียงตามสาย อบต.โละจูด