ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูล เรื่อง ผลการลดพลังงาน