ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโละจุด เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด