ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด