ร่วมประชุม​เตรียมการ​ดำเนินการบำรุงรักษา​ และฟื้นฟู​แหล่งน้ำศักดิ์​สิทธิ์​ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ​ พระ​บาท​สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​ เนื่องในโอกาส​มหา​มงคล​เฉลิมพระชนมพรรษา​ ๗๒ พรรษา​

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด