รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด