สุก ร้อน สะอาด

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

มาตรการป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ยึดหลัก” สุก ร้อน สะอาด“

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด