กองทุนบุญ ขยะต่อชีวิต

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

📣ประชาสัมพันธ์📣 พี่ๆน้องๆที่ต้องการบริจาคขยะรีไซเคิลสามารถมาบริจาคได้ที่อบต.โละจูด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ โครงการ “กองทุนบุญ ขยะต่อชีวิต”

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด