การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ครั้งที่ 1

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนน้องๆร่วมกันเชียร์ การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬาอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด