ธนาคารขยะตำบลโละจูดรับซื้อขยะรีไซเคิล

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

📌📌ประชาสัมพันธ์ ธนาคารขยะตำบลโละจูดรับซื้อขยะรีไซเคิลในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.
ณ องค์การบริหารส่วนตําบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด