📌📌ประชาสัมพันธ์ นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด เชิญชวนประชาชนทุกหมู่(ชาย)ตำบลโละจูดร่วมกันออกดะวะห์ ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 11:00 น. พร้อมกันที่มัสยิดบ้านนิคม หมู่ 9 บ้านราษฎร์พัฒนา ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

👉ประชาสัมพันธ์ 🤝ชาวตำบลโละจูด ทุกคน วันที่ 19 มีนาคม เวลา 18.00 น.เชิญชวนชาวตำบลโละจูดร่วมเปิดบวชในแ อบต.โละจูด ประจำปี 2567 ณ มัสยิดบาลา หมู่ที่ 5 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด