มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด