Home

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

   วันที่​ 3 กรฎาคม 2566​ เวลา​ 13:30​ น. นายซู​ล​กี​ฟรี​ เ​จ๊ะ​มา​มะ​ นายก​องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​โละ​จูด​ มอบหมายให้​นาย​มาหา​มะ​ดน​นียา​ บิน​อู​เซ็ง​ ​รองนายก​ อบต.พร้อมสมาชิก​สภา​ อบต.และกำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน​ และกลุ่มแม่บ้าน เข้าร่วมประชุมระเบียบวาระการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของดีอำเภอแว้ง ประจำปี 2566 ณ​ ห้องประชุม​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​โละ​จูด​ อำเภอ​แว้ง​ จังหวัด​นราธิวาส​
เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

       วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด มอบหมายให้ นายธ​นบดี​ ศรีคงรักษ์​ และทีมงานดับเพลิง​ลง​พื้นที่​พ่นหมอกควัน บ้านเลขที่ 149/1 ม.6 ตำบล​โละ​จูด​ อำเภอ​แว้ง​ จังหวัด​นราธิวาส​